Opublikowano najnowszy raport o wpływie imigrantów na rynek pracy w Norwegii. Raport został zamówiony przez Anniken Hauglie, Minister Pracy.

 
Raport potwierdza bez żadnych wątpliwości, że imigranci przejęli te stanowiska,
które wcześniej były obejmowane przez Norwegów pochodzących z uboższej
warstwy społecznej. Raport „ Imigracja i socjalna mobilność” pokazuje, że w
latach 1992-2016 nastąpił wzrost imigracji do Norwegii o 18 %, a to osłabiło w
dużym stopniu możliwość podjęcia pracy w pewnych zawodach przez Norwegów z biedniejszych rodzin.
Imigranci przybywający z krajów, gdzie płace są dużo niższe, przejęli pewne
stanowiska pracy. W związku z tym stopień zatrudnienia rdzennych Norwegów
spadł o 3,2 % w grupie najbiedniejszych mieszkańców, w wieku 33-36 lat. A to z
kolei spowodowało wzrost różnic w wynagrodzeniach oraz stopniu zatrudnienia
pomiędzy Norwegami z różnym pochodzeniem społecznym. Dana z raportu
pokazują, że różnice w wysokości wynagrodzenia pomiędzy różnymi grupami
społecznymi w Norwegii sięgają nawet 30 % i jest to spowodowane właśnie
przybyciem imigrantów do Norwegii w ostatnich 20 latach.
„ Będziemy dbać o nasze stanowiska. Ale nie będziemy zamykać granic.
Skupimy się raczej na wykształceniu młodych ludzi, utrzymywaniu pewnego
statusu w stosunku do przedmiotów zawodowych w szkołach, ale także
będziemy ostro tępić przestępczość w miejscu pracy i umowy śmieciowe”,
mówi Anniken Hauglie.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here