Coraz mniej czasu na dopisanie się do spisu wyborców. Sprawdź, jak to zrobić .

 

 

26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wybory w których Polacy będą wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jak i gdzie to zrobić?

Głosować można w Norwegii w 5 obwodach Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim i Tromsø.

Oto najważniejsze informacje na temat głosowania.

Co pięć lat obywatele UE wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W tym roku wybory odbędą się pomiędzy 23 a 26 maja, w zależności od kraju członkowskiego. W Norwegii do urn pójdziemy 26 maja.

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych zagranicą wyłącznie osobiście.

 

Na terenie Norwegii zostało utworzonych pięć obwodów głosowania:

 

 1. Obwód głosowania nr 107, siedziba obwodowej komisji wyborczej:     Oslo, Ambasada RPOlav Kyrres plass 1, 0244 Oslo
 2. Obwód głosowania nr 108, siedziba obwodowej komisji wyborczej:     Bergen, St. Paul skole (Szkoła Katolicka Św. Pawła)Christies gate 16, 5015 Bergen
 3. Obwód głosowania nr 109, siedziba obwodowej komisji wyborczej:     Stavanger, St. Svithuns Katolske Kirke (Parafia Katolicka Św. Svithuna)     St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger
 4. Obwód głosowania nr 110, siedziba obwodowej komisji wyborczej:     Trondheim, St. Olav Kirke (Katolicka Parafia Św. Olafa)Schirmers gate 1, 7012 Trondheim
 5. Obwód głosowania nr 111, siedziba obwodowej komisji wyborczej:     Tromsø, Clarion Hotel The EdgeKaigata 6, 9008 Tromsø

 

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • zostanie wpisana do spisu wyborców.

 

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY (https://ewybory.msz.gov.pl)

 

bądź w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo, Drammensveien 171, 0277 Oslo:

       KONSULATAVDELINGEN

       Republikken Polens Ambassade

       Drammensveien 171, 0277 Oslo

       PO Box 4091 AMB

       0244 Oslo

 •    ustnie, osobiście: składając w siedzibie Wydziału Konsularnego wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia dostępny także w naszym urzędzie,
 •     faksem, (prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia) na nr faksu: +47 24110878.

 

Dane w systemie e-Wybory oraz w formularzu zgłoszenia należy wpisać czytelnie i zgodnie z danymi umieszczonymi w posiadanym ważnym dokumencie tożsamości (paszport lub dowód osobisty), uwzględniając wszelkie znaki diakrytyczne.

Formularz zgłoszenia do spisu wyborców można wyświetlić kliknąć na jeden z powyższych linków lub kliknąć tutaj>

 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

Jak oddać ważny głos w wyborach do europarlamentu?

Głosujemy na listę kandydatów, stawiając znak X (czyli co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) przy nazwisku wybranej osoby. Upraszczając: głosujemy tylko na jednego kandydata i jedną listę. Jeśli w ramach tej samej listy postawimy kilka krzyżyków przy kilku kandydatach, to głos będzie policzony osobie na najwyższym miejscu na liście. Jeśli zaś postawimy kilka krzyżyków przy nazwiskach kandydatów z różnych list, głos będzie nieważny.

WAŻNE: Głosując za granicą, wybierasz spośród kandydatów startujących w okręgu właściwym dla miasta stołecznego Warszawy – czyli w tym wypadku z okręgu numer 4.

 

 

MSZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here